Platforma BrandMe CEO. Coś więcej niż plebiscyt

Beata Kozłowska-Chyła. Nauka, biznes i ubezpieczenia

Jest zdania, że lider powinien kierować się empatią, mobilizować zespół do kreatywności, patrzeć szerzej niż przez pryzmat tabelek, a zarządzana przez niego firma po prostu musi wyznaczać nowe standardy w epoce „nowej normalności”. Beata Kozłowska-Chyła przeprowadziła PZU przez trudny czas pandemii
Dr hab. Beata Kozłowska-Chyła – prezes PZU, radca prawny, ekspertka prawa handlowego. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała tytuł doktora habilitowanego. Wciąż jest zaangażowana w życie akademickie. Uważa zresztą, że nauka pozwala spojrzeć na biznes w szerszym kontekście. PZU pod jej kierownictwem realizuje strategię na lata 2021–2024, firma chce też na stałe wprowadzić model pracy hybrydowej.

Beata Kozłowska-Chyła. Nauka, biznes i ubezpieczenia

Jest zdania, że lider powinien kierować się empatią, mobilizować zespół do kreatywności, patrzeć szerzej niż przez pryzmat tabelek, a zarządzana przez niego firma po prostu musi wyznaczać nowe standardy w epoce „nowej normalności”. Beata Kozłowska-Chyła przeprowadziła PZU przez trudny czas pandemii

Dr hab. Beata Kozłowska-Chyła – prezes PZU, radca prawny, ekspertka prawa handlowego. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała tytuł doktora habilitowanego. Wciąż jest zaangażowana w życie akademickie. Uważa zresztą, że nauka pozwala spojrzeć na biznes w szerszym kontekście. PZU pod jej kierownictwem realizuje strategię na lata 2021–2024, firma chce też na stałe wprowadzić model pracy hybrydowej.
Dr hab. Beata Kozłowska-Chyła – prezes PZU, radca prawny, ekspertka prawa handlowego. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała tytuł doktora habilitowanego. Wciąż jest zaangażowana w życie akademickie. Uważa zresztą, że nauka pozwala spojrzeć na biznes w szerszym kontekście. PZU pod jej kierownictwem realizuje strategię na lata 2021–2024, firma chce też na stałe wprowadzić model pracy hybrydowej.

Fot.: Materiały prasowe

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, ekspert prawa handlowego. Dwukrotnie zasiadała w zarządzie PZU, a od 2020 r. jest prezesem naszego narodowego ubezpieczyciela, który w praktyce rozrósł się do poziomu największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Obok kierowania PZU, Beata Kozłowska-Chyła szefuje również radom nadzorczym PZU Życie, Grupy LOTOS i banku Pekao SA. Zasiada w Radzie ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP i Radzie Legislacyjnej przy premierze.

Jako nauczyciel akademicki i autorka wielu publikacji naukowych wciąż przykłada ogromną wagę do edukacji i działalności naukowej.

– Nauka pozwala uporządkować pewne rzeczy, spojrzeć na biznes w szerszym kontekście. Pozwala też odczytać przyszłe zachowania rynku – mówiła w wywiadzie dla „Forbesa”.

Przyszło jej kierować PZU w trudnych i nieprzewidywalnych czasach. Wydaje się, że zdała jeden z najważniejszych egzaminów na swojej drodze zawodowej. Pierwsze półrocze 2021 r. wygląda obiecująco – Grupa PZU zarobiła ok. 1,7 mld zł. W całym poprzednim roku wyniki co prawda w dół pociągnęły banki wchodzące w skład grupy kapitałowej, ale w przypadku biznesu ubezpieczeniowego rok 2020 zamknął się kwotą 3,1 mld zł na plusie, co było rezultatem lepszym niż w przedkryzysowym 2019 r.

Beata Kozłowska-Chyła podkreśla, że biznes potrzebuje obecnie przywódców gotowych podejmować odważne decyzje nawet ze świadomością, że nie znają wszystkich potrzebnych do tego okoliczności. – Prawdziwy lider nie walczy jedynie o przeżycie swojej organizacji, lecz chce kształtować przyszłą „nową normalność” – powiedziała w wywiadzie.

Tak więc PZU – za sprawą swojej szefowej – odważnie spogląda w przyszłość. I nie chodzi jedynie o wdrażanie strategii na lata 2021–2024, ale również o realizację celu, by stać się jednym z liderów cyfryzacji w polskim sektorze finansowym. Także w obszarze fintech i insuretech. Inwestycje w sektorze zdrowotnym też stały się znakiem firmowym PZU w ostatnim czasie.

Beata Kozłowska-Chyła nie mówi tego wprost, ale wydaje się, że nie jest przywiązana do dogmatów w obszarze zarządzania. Zresztą – w jej opinii – nie ma i nigdy nie było jednego stylu zarządzania właściwego na każdą okazję. Ale jako receptę na przezwyciężenie różnych perturbacji wskazuje: bazowanie na ugruntowanych podstawach, głęboką znajomość rynku, pozostanie wiernym misji i tożsamości firmy. Do tego dochodzą zachowanie integralności zespołu i całej kultury organizacyjnej.

Podkreśla również, że szefowie skupieni jedynie na arkuszach, targetach, optymalizacji i samym zysku nie mają szans w konfrontacji z obecnymi wyzwaniami. Jej zdaniem nadszedł czas prawdziwych przywódców, „którzy nie boją się odważnych decyzji, biorą za nie odpowiedzialność, a swój autorytet budują na uniwersalnych wartościach”. Te słowa wiodą również do właściwych relacji na linii firma – klient.

Jedno z niedawnych badań spółki wskazuje, że klienci PZU są dużo bardziej lojalni wobec tej marki niż w przypadku innych towarzystw ubezpieczeniowych (74 proc. wobec średniej rynkowej 54 proc.).

Artykuł opublikowany na stronie: https://www.forbes.pl/przywodztwo/przeprowadzila-pzu-przez-czas-pandemii-oto-beata-kozlowska-chyla/0ew1rh0 w dniu 28/10/2021 przez Aleksandra Fedoruka.

Total
0
Shares
Related Posts
Od lewej: Beata Mońka - business partner BPS, RASP, podkreśla, że przywództwo nie ma ani narodowości, ani tym bardziej płci; Tomasz Suchański - prezes Żabka Polska, zachęca firmy do zrobienia audytu w obszarze równości. To dopiero daje prawdziwy obraz firmy; Dominika Bettman - prezeska Siemens Polska, uważa, że działania równościowe i włączające stwarzają kobietom szanse
Czytaj całość

Przywództwo, które wywiera wpływ. Jak liderzy odnaleźli się w czasie pandemii koronawirusa

Udział liderów w codziennym życiu współpracowników w ostatnich miesiącach zdecydowanie wzrósł. Pytanie „jak się masz” nabrało nowego znaczenia i przestało być wyłącznie kurtuazją. Pandemia i rzeczywistość new normal mogą być katalizatorem zmian nie tylko w modelu przywództwa i samej pracy, ale także w przypadku równości kobiet i mężczyzn w biznesi
Beata Mońka, prof. Piotr Zielonka, Olga Grygier-Siddons, Adam Krasoń, prof. Grzegorz Mazurek, Małgorzata Bieniaszewska, Ewelina Niewińska, Krzysztof Badowski, Dominika Bettman, Maciej Panek i Paweł Zielewski dyskutowali na temat kryteriów tegorocznej edycji plebiscytu BrandMe CEO
Czytaj całość

Odwaga lidera w trudnych czasach

Nie wszyscy liderzy biznesu w ostatnich miesiącach stanęli na wysokości zadania. Ale w ramach BrandMe CEO, zresztą już po raz czwarty, chcemy wyróżnić tych, o których śmiało możemy mówić „lider” lub „przywódca” zarówno w dobrych, jak i złych czasach. Pierwsze posiedzenie kapituły tegorocznej edycji plebiscytu przyniosło zmianę kryteriów oraz kilka kontrowersyjnych refleksji...
Beata Mońka, Business Partner BPS, RASP i Krzysztof Zamasz, członek zarządu Grupy Veolia w Polsce, zgodzili się, że kwestie klimatyczne wysuwają się na czoło w działaniach firm i liderów biznesu
Czytaj całość

Misja lidera w czasach new normal

Szacunek i zaufanie to słowa towarzyszące relacjom lidera ze współpracownikami szczególnie w ostatnich kilkunastu miesiącach. Ten okres pokazał też, kto jest jakim człowiekiem i jak szef w ogóle dba o swój zespół. Czy liderzy są teraz bardziej empatyczni i częściej kierują się misyjnością oraz odpowiedzialnością?